Du visar för närvarande Upp å fika

Upp å fika

Åkte upp en vända o fikade i helgen.

Det var molnigt och ganska svalt så jag blev inte kvar så länge.

utgenomdorr
Ut genom dörren, inspirerad av bilden ”ut genom dynggluggen” som hänger nere i bustugan.
graskala
Jöns Martin o Stinas gård (Ralfes) i gråskala.

stenkvistlada
På väg hem, Stenkvist lador.
Baththelmmyfrave .

Lämna ett svar