Länsstyrelsens fäbodträff

Fredag den 1 juni ordnar Länsstyrelsen i Dalarnas län en träff för fäbodbrukare och tamdjursägare i Bastberget.

Ingen föranmälan behövs.

Träffen kommer att vara utomhus och pågå i ca 4 timmar så tänk på att ta med bra klädsel och kanske en fällbar stol. Då träffen är så lång rekomenderas att du tar med en fikakorg eller lunch.

På träffen kommer Länsstyrelen att informera om sin roll och verksamhet som rör fäbodar och djurhållning och ge brukarna möjlighet att ställa frågor.
T.ex Kulturmiljö: Fornlämningar, vård och restaurering av byggnader
Landsbygd: Enskild rådgivning om natur- och kulturvärden vid fäbodar och gårdar.
Fäbodstöd, stöd till slåtterängar, stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar.
Djurskydd och livsmedelshantering vid fäbodar.
Viltfunktionen: Demonstration av förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp (akutstängsel, lapptyg, mm), information om viltskador (angrepp, besiktning, ersättning, skyddsjakt mm).

Förutom Länsstyrelsen kommer också Bastberget att presenterar sig och sitt fäbodställe.
Dalarnas fäbodbrukarförening presenterar sig och sin verksamhet.
Och LRF kommer att prata om vad de kan man ställa upp med för sina medlemmar om det händer något.

Det hela kommer att avslutas med ett mingel med frågor och visning av förebyggande åtgärder.

Välkomna

Detta inlägg har en kommentar

  1. Margitha Nordahl

    En fundering om koveckor 2018 ??

Lämna ett svar