För oss med hus på Bastbergets fäbod

Vi som har hus på fäboden måste följa vissa regler när vi bygger nytt, ändrar saker på husen eller river byggnader. 
Snart kommer nyredigerad  info att läggas ut här om områdesbestämmelserna som gäller för oss.
De som ligger här nu i underrubriken redigeras.

Arbetsdag och bufest
Vi har även en gemensam arbetsdag då täckter slås och räfsas, olika saker lagas och fixas. 

Det är lördag vecka 28 med start kl 8.00.
Förmiddagsfika och korvlunch serveras till alla.

På kvällen har vi fest i bustugan kl 19.
Anmälan till Annika Hejll. Senast den 5 juli.